Zajímavosti euro

Která země nepoužívá 1-centové a 2-centové mince?
Finsko se rozhodlo nepoužívat 1 a 2 centové mince, protože takové malé mince finská Marka nikdy neměla.

Která země se rozhodla v září 2003 nepoužívat do roku 2013?
Švédsko. Ve švédském referendu 2003, 56% voličů odmítli euro a jen 42% ji podpořil.

Kde se nachází Evropská centrální banka ?
Frankfurt, Německo.

Kdy bylo prvně zavedeno euro v jeho ne-peněžní formě?
1. ledna 1999.

Jaká je nejvyšší hodnota eurobankovky?
500 eur.

Jaká je nejvyšší hodnota euromince?
2 eura

Některé z používaných měn, kde se dnes používá euro, se používaly velmi dlouho.Jak dlouho se platilo řeckou drachmou?
2600 let. Stříbrná drachma byla používána ve už starověkém Řecku.

V jaké formě bylo euro zavedeno od 1. ledna 2002?
Bylo vyrobeno Více než patnáct miliard bankovek a 50 miliard mincí. Jedna strana mince je společná pro všechny země eurozóny, na druhé straně obrázek určitě členské země.Bankovky jsou pro všechny stejné.

1. ledna 2002. Kolik zemí začlo oficiálně používat euro v tento den?
12.Belgie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Itálie, Francie, Rakousko, Nizozemsko, Řecko, Lucembursko a Finsko

Všechny bankovky mají různé barvy. Která barva se nepoužívá na žádné bankovce?
Hnědá